GOLDEN VISA’dan faydalanmak isteyen vatandaşların sağlaması gereken koşullar:

• Portekiz’de yaşama ve çalışma hakkına sahip olabilmek için ilk yıl 7 gün süreyle Portekiz’de kalmalılardır. Sonrasında oturum izninin 2 yıl uzatılması ile bu süre 14 gün olarak 2 yıl içerisinde herhangi bir zamanda sağlanmalıdır.
• Schengen Bölgesi’nde serbest dolaşım için vize muafiyeti kazanırlar.
• 5 yılın tamamlanması ile beraber, Vatandaşlık Yasası ile belirlenen diğer şartların yerine getirilmesi koşuluyla, vatandaşlık yoluyla Portekiz vatandaşlığına başvurmaya hak kazanırlar.

Bir yatırım faaliyeti yürüten bireysel bir iş adamı olarak veya Portekiz’de veya başka bir AB üye ülkesinde kurulmuş olan ve ayrıca Portekiz’de istikrarlı bir şekilde yerleşik olan tüm üçüncü ülke vatandaşları, gerekli mevzuatların yerine getirilmesi ile beraber Yatırım için İkamet İznine başvuru yapabilir. Bu yollar birkaç şekilde sağlanabilir:
• 1 milyon Euro’ya eşit veya daha yüksek bir değere sahip sermaye transferi;
• 10 iş pozisyonu sağlanması;
• 500 bin Avro’ya eşit veya ondan daha yüksek bir değere sahip gayrimenkul mülkünün satın alınması; 30 yıldan uzun süren ya da kentsel yenilenme alanlarında yer alan, 350 bin Avro’ya eşit ya da daha fazla toplam değere sahip olan yenilenebilir gayrimenkuller ile taşınmaz mal alınması;
• Kamu ya da özel bilimsel araştırma kurumları tarafından yürütülen araştırma faaliyetlerine yatırım yapmak için 350 bin Avro ya da üzerinde bir değere sahip sermaye transferi;
• Sanatsal üretime yatırım yapmak veya sanatı desteklemek, ulusal mirasın yeniden inşası veya yenilenmesi için 250 bin Avro veya daha yüksek bir değere sahip sermaye transferi;
• Yatırım fonlarında veya küçük ve orta ölçekli şirketleri sermayelendirmek için kurulmuş risk sermayesi satın almak için 500 bin Avro veya daha yüksek bir değere sahip sermaye transferi.

You have already added 0 property

Login

Register

Login Account

Login with demo user

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Invaild email address.